Advertisement Remove all ads

प्रत्येकी तीन उदाहरणे द्या. ताणतणाव कमी करणारे छंद - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

प्रत्येकी तीन उदाहरणे द्या.

ताणतणाव कमी करणारे छंद

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. संगीत ऐकणे
  2. निसर्ग निरीक्षणाचा छंद
  3. चांगली पुस्तके वाचणे.
Concept: ताणतणाव व्यवस्थापन (Stress Management)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×