Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard
Advertisement Remove all ads

पाऊस कोसळत असताना एक छोटे कुत्र्याचे पिल्लू दाराशी येऊन बसले आहे, अशावेळी तुम्ही काय कराल ते लिहा. - Marathi [मराठी]

Short Note

पाऊस कोसळत असताना एक छोटे कुत्र्याचे पिल्लू दाराशी येऊन बसले आहे, अशावेळी तुम्ही काय कराल ते लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

पाऊस कोसळत असताना एखादे छोटे कुत्र्याचे पिल्लू दारात येऊन बसल्यास मी त्याला घरात घेईन. भिजल्याने ते कुडकुडू नये म्हणून छोट्या जाड रुमालाने किंवा नॅपकिनने मी त्याचे अंग पुसेन. त्याला दूध प्यायला देईन. त्याच्यासाठी चादरीची घडी घालून अंथरुण तयार करेन आणि त्याच्या झोपण्याची व बसण्यासाठीची सोय करेन. ते घाबरलेलं असेल, तर त्याला जवळ घेऊन कुरवाळून त्याची भीती घालवेन. आईने परवानगी दिली, तर मला ते पिल्लू पाळायलाही आवडेल; पण जर ते शक्य नसेल, तर मी एखाद्या प्राणिमित्र संघटनेकडे त्याला देऊन त्याची सोय करण्याचा प्रयत्न करेन.

Concept: गद्य (8th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी]
Chapter 10 आम्ही हवे आहोत का?
लिहिते होऊया | Q १. | Page 38
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×