Advertisement Remove all ads

मूलपेशी जतन करण्यासाठी त्या _____________ मध्ये ठेवल्या जातात. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

मूलपेशी जतन करण्यासाठी त्या _____________ मध्ये ठेवल्या जातात.

Options

  • द्रवरूप ऑक्सिजन

  • हायड्रोजन

  • द्रवरूप क्लोरीन

  • द्रवरूप नायट्रोजन

Advertisement Remove all ads

Solution

मूलपेशी जतन करण्यासाठी त्या द्रवरूप नायट्रोजन मध्ये ठेवल्या जातात.

Concept: मूलपेशी (Stem Cells)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 13
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×