Advertisement Remove all ads

महाबळेश्वरजवळील भिलार हे ______ गाव प्रसिद्ध आहे. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

महाबळेश्वरजवळील भिलार हे ______ गाव प्रसिद्ध आहे.

Options

  • पुस्तकांचे

  • वनस्पतींचे

  • आंब्याचे

  • किल्ल्यांचे

Advertisement Remove all ads

Solution

महाबळेश्वरजवळील भिलार हे पुस्तकांचे गाव प्रसिद्ध आहे.

Concept: पर्यटन आणि आतिथ्यक्षेत्रातील व्यावसायिक संधी
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×