मध्यम अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण _____ व _____ या पद्धतीने करतात. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisements
Advertisements
MCQ
Fill in the Blanks

मध्यम अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण _____ व _____ या पद्धतीने करतात.

Options

  • भाजणे व निस्तापन

  • भाजणे व क्षपण

  • विलगीकरण व निस्तापन

  • यांपैकी नाही.

Advertisements

Solution

मध्यम अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण भाजणे व निस्तापन या पद्धतीने करतात.

Concept: धातुविज्ञानाची मूलतत्त्वे - धातूंचे निष्कर्षण (Extraction of metals)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 8: धातुविज्ञान - खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 8 धातुविज्ञान
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 12

RELATED QUESTIONS

नामनिर्देशित आकृती काढा.

ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटन


खालील घटनेसाठी रासायनिक समीकरणे लिहा.

ॲल्युमिनिअमचा हवेशी संपर्क आला


खालील घटनेसाठी रासायनिक समीकरणे लिहा.

ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटन केले.


ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटनी क्षपण – धनाग्र : ______ : : ऋणाग्र : ग्रॅफाईट अस्तर


सल्फाइड धातुके : भाजणे : : कार्बोनेट धातुके : ______


झिंक सल्फाइड : भाजणे : : झिंक कार्बोनेट : ______ 


नावे लिहा.

उभयधर्मी ऑक्साइड तयार करणारे धातू.


नावे लिहा.

ॲल्युमिनापासून ॲल्युमिनिअम मिळवण्याची पद्धत.


विद्युत विलेपन पद्धतीत अति क्रियाशील धातुचा थर कमी क्रियाशील धातुवर दिला जातो.


बेअरच्या प्रक्रियेत बॉक्साइटची सोडिअम हायड्रॉक्साइड बरोबर अभिक्रिया घडवून आणतात.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×