Advertisement Remove all ads

मानवी शरीरातील काही अवयव हे बहुमोल का आहेत? - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

मानवी शरीरातील काही अवयव हे बहुमोल का आहेत?

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. मानवी शरीर निरनिराळ्या अवयवांच्या कार्यांनुसार चालत असते.
  2. मेंदू, वृक्क, फुप्फुसे, हृदय, यकृत असे काही अवयव जिवंत राहण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. तसेच आपली ज्ञानेंद्रिये – विशेषतः डोळे हे बहुमोल आहेत.
  3. या अवयवांचे कार्य बिघडले तर आरोग्याला धोका निर्माण होतो. मेंदूसारख्या अवयवात तर पुनर्जननाची क्षमता देखील नसते.
  4. काही अवयवांची डागडुजी शस्त्रक्रियेने करता येते. परंतु अशा अवयवांची कार्यक्षमता कमी झाली तर जगणे असह्य होते. म्हणून अशा अवयवांना बहुमोल म्हटले जाते.
Concept: मूलपेशी (Stem Cells)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
स्वाध्याय | Q 5. इ. | Page 100
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×