Advertisement Remove all ads

लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या पुढील घटकांचे अनुकूल व प्रतिकूल अशा गटांत वर्गीकरण करा. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या पुढील घटकांचे अनुकूल व प्रतिकूल अशा गटांत वर्गीकरण करा.

सागरी सान्निध्य, रस्त्याची कमतरता, समशीतोष्ण हवामान, उद्योगधंद्यांची उणीव, नवीन शहरे आणि नगरे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वने, खनिजे, निमशुष्क हवामान, शेतीस उपयुक्त जमीन.

Advertisement Remove all ads

Solution

अनुकूल घटक प्रतिकूल घटक
सागरी सान्निध्य रस्त्याची कमतरता
समशीतोष्ण हवामान उद्योगधंद्यांची उणीव
नवीन शहरे आणि नगरे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वने
खनिजे निमशुष्क हवामान
शेतीस उपयुक्त जमीन  
Concept: ब्राझीलची लोकसंख्या
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 6 लोकसंख्या
खालील प्रश्नांची उत्तरे सूचनेप्रमाणे द्या. | Q 3
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×