Advertisement Remove all ads

लोकशाहीचा गाभा म्हणजे ______. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

MCQ
Fill in the Blanks

लोकशाहीचा गाभा म्हणजे ______.

Options

  • प्रौढ मताधिकार 

  • सत्तेचे विकेंद्रीकरण

  • राखीव जागांचे धोरण

  • न्यायालयीन निर्णय

Advertisement Remove all ads

Solution

लोकशाहीचा गाभा म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण.

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×