Advertisement Remove all ads

लोकशाही टिकवण्यासाठी दक्ष राहावे लागते. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
True or False

लोकशाही टिकवण्यासाठी दक्ष राहावे लागते.

Options

  • बरोबर

  • चूक

Advertisement Remove all ads

Solution

लोकशाही टिकवण्यासाठी दक्ष राहावे लागते- बरोबर

कारण -

  1. लोकशाही व्यवस्था केवळ शासकीय पातळीवर असून चालत नाही; तर ती लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे.
  2. लोकशाहीतील लोकांचे हक्क, स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी सतत जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात.
  3. भ्रष्टाचार, हिंसा, गुन्हेगारीकरण यांसारख्या लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या समस्या वेळीच नष्ट कराव्या लागतात. त्यासाठी लोकांना आणि शासनालाही सतत दक्ष राहावे लागते.
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 2.5 भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
स्वाध्याय | Q २. (१) | Page 99
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×