Advertisement Remove all ads

लिओपॉल्ड व्हॉन रांके यांचा इतिहासविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट करा. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

लिओपॉल्ड व्हॉन रांके यांचा इतिहासविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

लिओपॉल्ड व्हॉन रांके यांचा इतिहास लेखन कसे करावे,
याविषयी मांडलेल्या मतांतून त्यांचा इतिहासविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. त्यांच्या मते

  1. इतिहासाचे चिकित्सक पद्धतीने संशोधन व्हावे.
  2. इतिहासलेखन करताना ऐतिहासिक घटनांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व दस्तऐवज यांचा कसून शोध घेणे आवश्यक आहे. या सखोल संशोधनामुळे आपल्याला ऐतिहासिक सत्यापर्यंत पोहोचता येते.
  3. इतिहासलेखनात काल्पनिकता नसावी,
  4. जागतिक इतिहासाच्या मांडणीवर भर दयायला हवा.
Concept: महत्त्वाचे विचारवंत
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
स्वाध्याय | Q ५. (४) | Page 6
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×