Advertisement Remove all ads

लिओनार्दो द विंची या जगप्रसिद्ध इटालियन चित्रकाराने रेखाटलेल्या _______ या चित्राचा समावेश लुव्र संग्रहालयात आहे. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

लिओनार्दो द विंची या जगप्रसिद्ध इटालियन चित्रकाराने रेखाटलेल्या _______ या चित्राचा समावेश लुव्र संग्रहालयात आहे.

Options

  • नेपोलियन

  • मोनालिसा

  • हॅन्स स्लोअन

  • दुसरा जॉर्ज

Advertisement Remove all ads

Solution

लिओनार्दो द विंची या जगप्रसिद्ध इटालियन चित्रकाराने रेखाटलेल्या मोनालिसा या चित्राचा समावेश लुव्र संग्रहालयात आहे.

Concept: काही नावाजलेली संग्रहालये
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
योग्य पर्याय निवडा १ | Q १ अ. १.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×