Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

लेखकाने खालील गोष्टी कळण्यासाठी व्यंगचित्रात वापरलेली प्रतीके लिहा. पाठातीलगोष्टी प्रतीके (१) चिमुरड्यामुलीचंडोकं - (२) आईहेनातं - (३) भरपावसातलीछत्री - - Marathi

Short Note

वैशिष्ट्ये लिहा.

लेखकाच्या मते व्यंगचित्रांची वैशिष्ट

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) व्यंगचित्र ही नि:शब्द भाषा आहे. तेथे शब्द नसतात.

(२) एखादी सुंदर काव्यात्म कल्पना व्यंगचित्रातून व्यक्त करता येते.

(३) व्यंगचित्रातून एखाद्या माणसाबद्दलची भावना शब्दांतूनही व्यक्त करता येणार नाही. इतक्या चांगल्या पद्धतीने करता येते.

(४) व्यंगचित्रातील मार्मिकता शब्दांहूनही प्रभावी असते.

Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 2.12 रंगरेषा व्यंगरेषा
कृती (१) | Q 2.1 | Page 57
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×