Advertisement Remove all ads

लेखकाने बिबळ्याची ताजी पावलं पाहिल्यानंतरच्या कृतींचा घटनाक्रम लिहा. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Fill in the Blanks
Short Note

लेखकाने बिबळ्याची ताजी पावलं पाहिल्यानंतरच्या कृतींचा घटनाक्रम लिहा.

(१) जंगलाच्या कोपऱ्यात हालचाल जाणवली.

(२) __________________

(३) __________________

(४) तिथं तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळ्या बसला होता.

(५) __________________

(६) __________________

(७) वनरक्षकाचा पाय काटकीवर पडला.

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) जंगलाच्या कोपऱ्यात हालचाल जाणवली.

(२) लेखकाने सगळ्यांना हातानंच थांबायची खूण केली.

(३) लेखकाने दुर्बीण डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली.

(४) तिथं तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळ्या बसला होता.

(५) त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी मिसळून गेला होता, शेपूट हलल्यामुळे तो लेखकांस दिसला.

(६) त्याची पाठ लेखक व साथीदारांकडे असल्यामुळे बिबळ्याने त्यांना पाहिलं नव्हतं.

(७) वनरक्षकाचा पाय काटकीवर पडला.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×