Advertisement Remove all ads

क्षेत्रभेटीदरम्यान कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे कराल? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

क्षेत्रभेटीदरम्यान कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे कराल?

Advertisement Remove all ads

Solution

क्षेत्रभेटीदरम्यान कचऱ्याचे व्यवस्थापन पुढील प्रकारे करू:

  1. क्षेत्रातील पडलेला कचरा संकलित करण्यासाठी मोठ्या आकाराच्या गोणी व पिशव्या बरोबर नेऊ.
  2. क्षेत्रभेटीदरम्यान क्षेत्रभेटीत सामील झालेल्या व्यक्तींकडून कचरा पसरणार नाही याची खबरदारी घेऊ. त्यासाठी क्षेत्रभेटीदरम्यान वापरलेल्या कागदी पिशव्या, ताटल्या, खाद्यपदार्थांची वेष्टने, उरलेले खाद्यपदार्थ इत्यादी एकत्र जमा करू.
  3. संबंधित क्षेत्रात माहिती फलक, पथनाट्ये, सूचना फलक इत्यादी साधनांद्वारे स्वच्छतेविषयी जाणीव-जागृती वाढवू.
  4. संबंधित क्षेत्रातील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी संबंधित क्षेत्रातील शासकीय अधिकाऱ्यांशी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनानुसार पत्राद्वारे/मुलाखतीद्वारे संपर्क साधू.
Concept: क्षेत्रभेट
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 1 क्षेत्रभेट
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 4
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×