Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हांला वाटते? विचार करा व लिहा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हांला वाटते? विचार करा व लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

१. कचऱ्यापासून खत बनवणे.

२. प्लास्टिक तसेच ई-कचऱ्यापासून ऊर्जा तयार करणे.

३. सूर्यप्रकाशापासून वीज तयार करणे.

४. समुद्राच्या लाटांपासून वीज तयार करणे.

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×