Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

कलिंगच्या राजाने अप्पाजींची दुसऱ्यांदा कशी परीक्षा घेतली? - Marathi [मराठी]

Short Note

कलिंगच्या राजाने अप्पाजींची दुसऱ्यांदा कशी परीक्षा घेतली?

Advertisement Remove all ads

Solution

कलिंगच्या राजाने अप्पाजींच्या चतुराईची परीक्षा घेण्यासाठी एकसारख्या दिसणाऱ्या तीन मूर्ती मागवल्या. त्याने अप्पाजींना त्यातील निकृष्ट, उत्कृष्ट व मध्यम मूर्ती शोधून दाखवण्यास सांगितले.

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य
स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 40
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×