Advertisement Remove all ads

कीडनाशक फवारणीसाठी तुम्ही कोणती काळजी घ्याल? - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

कीडनाशक फवारणीसाठी तुम्ही कोणती काळजी घ्याल?

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. कीडनाशके हे एक प्रकारचे रासायनिक विष आहे. त्याचा अनिर्बंध वापर केल्यामुळे ही रासायनिक विषे पाणी व अन्न यांमार्फत अन्नजाळ्यांमध्ये पसरतात.
  2. D.D.T., मेलॅथिऑन, क्लोरोपायरिफॉस अशी कीडनाशके जैविक विषवृद्धीने अन्नसाखळीत पसरतात. त्यामुळे त्यांचा वापर टाळू.
  3. कीडनाशक फवारणीसाठी केवळ सेंद्रिय कीडनाशके वापरू मात्र अतिप्रमाणातील वापर टाळू.
  4. फवारणीच्या वेळी आपले नाक, डोळे आणि त्वचा यांचे संरक्षण करू.
  5. जनावरांच्या आणि लहान मुलांच्या संपर्कात कीडनाशके येणार नाहीत याची काळजी घेऊ.
Concept: कृषी विकासातील महत्त्वाचे टप्पे - कीडनाशके (Insecticides)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
स्वाध्याय | Q 5. आ. | Page 100
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×