Advertisement Remove all ads

खालील विधानांमागील कारणे लिहा. आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

One Line Answer

खालील विधानांमागील कारणे लिहा.

आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच.

Advertisement Remove all ads

Solution

संक्रांतीच्या दिवशी तपोवनातील मुली व स्त्रियांच्या हातात बांगड्या भरल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून अब्दुलला अनमोल आनंद मिळत असे. अब्दुलला ही दुर्मीळ संधी वाटत असे.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×