Advertisement Remove all ads

खालील विधानामधील रिक्त जागा भरा. पूर्ण झालेल्या विधानाचे स्पष्टीकरण लिहा. प्रकाशाच्या पुढे जाण्याच्या ______ वर अपवर्तनांक अवलंबून असतो. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Fill in the Blanks

खालील विधानामधील रिक्त जागा भरा. पूर्ण झालेल्या विधानाचे स्पष्टीकरण लिहा.

प्रकाशाच्या पुढे जाण्याच्या ______ वर अपवर्तनांक अवलंबून असतो. 

Advertisement Remove all ads

Solution

प्रकाशाच्या पुढे जाण्याच्या वेगावर अपवर्तनांक अवलंबून असतो.

स्पष्टीकरण :

हे प्रयोगांती आढळलेले सत्य (experimental fact) असल्याने स्पष्टीकरणाचा प्रश्न येत नाही.

Concept: प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction of light)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×