खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा. मानवि जीवनातले कितीतरी विसंवाद प्रतीबिंबीत झाले आहेत. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील वाक्यातील लेखननियमांनुसार चुकीचे शब्द ओळखून दुरुस्त करा व वाक्य पुन्हा लिहा.

मानवि जीवनातले कितीतरी विसंवाद प्रतीबिंबीत झाले आहेत.

Advertisement Remove all ads

Solution

मानवी जीवनातले कितीतरी विसंवाद प्रतिबिंबित झाले आहेत.

Concept: लेखननियमांनुसार लेखन
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 22 भाष्याभ्यास
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 1) 3)
SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 22 भाष्याभ्यास
आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती | Q 4) 3)
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×