Advertisement Remove all ads

खालील तक्ता पूर्ण करा. योगीपुरुष आणि जीवन (पाणी) यांच्यातील फरक स्पष्ट करा. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

खालील तक्ता पूर्ण करा.

योगीपुरुष आणि जीवन (पाणी) यांच्यातील फरक स्पष्ट करा.

योगीपुरुष जीवन (पाणी)
   
Advertisement Remove all ads

Solution

योगीपुरुष जीवन (पाणी)
१. योगीपुरुष त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तीला अंतर्बाह्य निर्मळ करतो. १. पाणी फक्त बाह्यांग निर्मळ करते.
२. योगीपुरुष स्वानंदतृप्तीचा अनुभव करून देतो. त्याच्या सहवासात आल्यानंतर मिळणारे सुख सर्वकाळ टिकून राहते. २. पाणी प्यायल्यानंतर मिळणारे सुख क्षणिक असते. ते मर्यादित काळच टिकून राहते.
३. योगीपुरुषाचा सहवास सर्व इंद्रियांना संतुष्ट करणारा, शांतवणारा आहे. ३. पाण्याचा गोडवा फक्त जिभेपुरता मर्यादित असतो.
Concept: पद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language
Chapter 2.2 संतवाणी - (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता-संत एकना
कृती | Q (३) | Page 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×