Advertisement Remove all ads

खालील तापमान-काल आलेख स्पष्ट करा. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

खालील तापमान-काल आलेख स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

बर्फ व पाणी यांच्या मिश्रणास सतत उष्णता दिल्यास काय : होते हे या तापमान-काल आलेखात दाखवले आहे.

या आलेखात रेख AB ही 0°C या स्थिर तापमानाला बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होण्याची क्रिया दर्शवतो. या वेळी बर्फ उष्णतेचे शोषण करतो. ही क्रिया बर्फाचे पूर्णपणे पाण्यात रूपांतर होईपर्यंत चालू राहते.

बर्फाच्या सर्व तुकड्यांचे पाणी होईपर्यंत मिश्रणाचे तापमान 0°C असे स्थिर राहते. हे तापमान म्हणजे बर्फाचा वितळनांक होय. सर्व बर्फाचे पाणी झाल्यानंतर पाण्याचे तापमान 100°C पर्यंत वाढत जाते. या तापमानाला पाण्याचे रूपांतर वाफेत मोठ्या प्रमाणात होऊ लागते. सर्व पाण्याचे वाफेत रूपांतर होत असताना उष्णता ग्रहण केली जाते, पण तापमान स्थिर (100°C) राहते. हे तापमान म्हणजे पाण्याचा उत्कलनांक होय.

Concept: दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता (Due point and Humidity)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×