Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील सूचना वाचा. अशा आणखी सूचना तयार करा. नदीच्या पाण्यात केरकचरा, निर्माल्य टाकू नये. ओला कचरा, सुका कचरा ठेवा वेगवेगळा, तरच प्रदूषणाला बसेल आळा. - Marathi [मराठी]

Short Note

खालील सूचना वाचा. अशा आणखी सूचना तयार करा.

  • नदीच्या पाण्यात केरकचरा, निर्माल्य टाकू नये.
  • ओला कचरा, सुका कचरा ठेवा वेगवेगळा, तरच प्रदूषणाला बसेल आळा.
Advertisement Remove all ads

Solution

  • नदीच्या पाण्यात केरकचरा, निर्माल्य टाकू नये.
  • ओला कचरा, सुका कचरा ठेवा वेगवेगळा, तरच प्रदूषणाला बसेल आळा.
  • झाडे लावा, झाडे जगवा.
  • येथे शांतता पाळा.
  • बागेतल्या झाडांची फुले, पाने तोडू नका.
  • जवळच शाळा आहे. वाहने हळू चालवा.
  • कृपया स्वच्छता राखा.
  • येथे थुंकू नये.
Concept: लेखन (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×