Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील संकल्पना स्पष्ट करा. व्हेनिस म्हणजे हिऱ्या-माणकांच्या ढिगासारखा बेटांचा पुंजका.... - Marathi [मराठी]

Short Note

खालील संकल्पना स्पष्ट करा.

व्हेनिस म्हणजे हिऱ्या-माणकांच्या ढिगासारखा बेटांचा पुंजका....

Advertisement Remove all ads

Solution

व्हेनिस या शहराचे वर्णन करताना लेखक म्हणतात, व्हेनिस हे शहर नसून ते अनेक छोट्या बेटांपासून बनलेला जणू बेटांचा पुंजकाच आहे. शिवाय, ही सर्व बेटे निळ्याशार पाण्याने वेढलेली असल्याने ती लांबून मखमली सागरावर टाकलेल्या हिऱ्या-माणकांच्या ढिगाप्रमाणे वाटतात.

Concept: स्थूल वाचन (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×