Advertisement Remove all ads

खालील दिलेली कृती सोडवा. तुम्ही वाचलेल्या बालसाहित्याबद्दल थोडक्यात माहिती लिहा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

खालील दिलेली कृती सोडवा. (३)

तुम्ही वाचलेल्या बालसाहित्याबद्दल थोडक्यात माहिती लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

आपल्या अभिनयाने रसिकमनावर राज्य करणार्या दिलीप प्रभावळकर यांच्या गाजलेल्या 'बोक्या सातबंडे' या पुस्तकांच्या मालिका मी वाचल्या आहेत. बोक्या सातबंडे हा लेखकाचा मानलेला मुलगा! त्यांच्या कल्पनेतील पात्र. तो निर्मळ मनाचा नि धाडसी वृत्तीचा आहे. तो व्रत्य आहे पण लबाड नाही. खोडकरपणा करतो; पण खोडसाळ नाही. त्याला एकच गोष्ट समजते ती म्हणजे गरजूला मदत करणे आणि ढोंगी माणसाच्या वर्मावर घाव घालणे. प्रत्येक संकटातून आणि अग्निदिव्यातून तो ज्याप्रकारे बाहेर पडतो ते वाचताना आपणच ते अग्निदिव्य करून सहीसलामत बाहेर पडल्याची भावना निर्माण होते.
दिलीप प्रभावळकर यांच्या मिस्कील खट्याळ लेखणीतून प्रसन्न विनोदाचा शिडकावा करणारे 'बोक्या सातबंडे' हे पुस्तक साऱ्यांनाच हसवते.

Concept: स्थूलवाचन [इयत्ता १० वी]
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 5.2 बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर
कृती क्रमांक ३ | Q 3. ३.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×