Advertisement Remove all ads

खालील दिलेली कृती सोडवा. गिरिजा कीर यांच्या 'यडबंबू ढब्बू' या बालकादंबरीचे कथानक थोडक्यात सांगून त्यातील गंमत सांगा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

खालील दिलेली कृती सोडवा.  (३)

गिरिजा कीर यांच्या 'यडबंबू ढब्बू' या बालकादंबरीचे कथानक थोडक्यात सांगून त्यातील गंमत सांगा. 

Advertisement Remove all ads

Solution

'बालसाहित्यिका – गिरिजा कीर' या पाठात लेखिका डॉ. विजया वाड यांनी गिरिजा कीर यांच्या बालसाहित्याची रसास्वादाच्या अंगाने ओळख करून दिली आहे.

'यडबंबू ढब्बू' ही गिरिजा कीर यांची मनोरंजक बालकादंबरी आहे. या बालकादंबरीतील ढब्बू हे पात्र आईला उगाच त्रास न देणारे, आईचे आवडते व्हावे या प्रयत्नात असणारे असे पात्र आहे. होते असे, की ताईचा साखरपुडा असल्याने घरी बनवलेली मिठाई काही गरीब मुले मागू लागतात. सुरुवातीस ढब्बू नकार देतो; परंतु आई ढब्बूला त्या गरीब मुलांना मिठाई देण्यास सांगते, कोणाला दु:खी ठेवू नये, सर्वांवर प्रेम करावे असे सांगते. ही गोष्ट लक्षात ठेवून आईने व्याह्यांना देण्यासाठी आणलेले मिठाईचे ताट ढब्बू भिकाऱ्यांना वाटून टाकतो.

या कृतीतून आईने सांगितलेल्या गोष्टीचा/संस्कारांचा प्रभाव ढब्बूच्या, तसेच बालवाचकांच्याही मनावर उमटतो. अशाप्रकारे, या बालकादंबरीतील गिरिजाबाईंची लेखणी विनोदाच्या माध्यमातूनही बालमनावर संस्कार कोरते.

Concept: स्थूलवाचन [इयत्ता १० वी]
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 5.2 बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर
कृती क्रमांक १ | Q 3. 1.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×