Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील चित्रे पाहा. त्यांखालील वाक्य वाचा. इंधनबचतीचे आणखी मार्ग सांगा. पाणी तापवताना पातेल्यावर झाकण ठेवा. सायकलवरून प्रवास करा. बसने, रेल्वेने प्रवास करा. सौरऊर्जेचा वापर करा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

खालील चित्रे पाहा. त्यांखालील वाक्य वाचा. इंधनबचतीचे आणखी मार्ग सांगा.

 1. पाणी तापवताना पातेल्यावर झाकण ठेवा.
 2. सायकलवरून प्रवास करा.
 3. बसने, रेल्वेने प्रवास करा.
 4. सौरऊर्जेचा वापर करा.
Advertisement Remove all ads

Solution

 1. पाणी तापवताना पातेल्यावर झाकण ठेवा.

  इंधनबचतीचे मार्ग:
  पाणी तापले की, वाफ वर येते. ही वाफ वाया जाऊ नये, म्हणून पातेल्यावर झाकण ठेवावे. म्हणजे वाफेनेही पाणी लवकर तापते व इंधनाची बचत होते.
 2. सायकलवरून प्रवास करा.

  इंधनबचतीचे मार्ग:
  स्कूटरला पेट्रोल हे इंधन लागते. सायकल हवेवर चालते. तिला इंधन लागत नाही. म्हणून सायकलने प्रवास केल्यास इंधनाची बचत होते.
 3. बसने, रेल्वेने प्रवास करा.

  इंधनबचतीचे मार्ग:
  वैयक्तिक वाहनाने प्रवास केला, तर ठराविक इंधन लागतेच. परंतु बस अथवा रेल्वेमधून अनेक माणसे एकावेळी प्रवास करू शकतात. त्यामुळे इंधनाची बचत होते.
 4. सौरऊर्जेचा वापर करा.

  इंधनबचतीचे मार्ग:
  अंघोळीसाठी पाणी गरम करण्यासाठी गॅस अथवा घासलेट हे इंधन लागते. परंतु सूर्याची उष्णता मुबलक मिळते. त्यास आकार (पैसे) लागत नाही. म्हणून सौरऊर्जेचा वापर केल्यास इंधन वाचते.
Concept: गद्य (5th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×