Advertisement Remove all ads

खालील भारताच्या नकाशाचे वाचन करून त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Map
Short Note

खालील भारताच्या नकाशाचे वाचन करून त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

प्रश्न-

  1. वरील नकाशा काय दर्शवतो?
  2. उत्तर-दक्षिण महामार्ग कोणत्या दोन शहरांना जोडला आहे?
  3. पूर्व किनऱ्यावरील प्रमुख दोन बंदरांची नावे लिहा.
  4. भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वांत दक्षिणेकडील बंदर कोणते?
  5. महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बंदर.
Advertisement Remove all ads

Solution

  1. वरील नकाशा भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग व प्रमुख बंदरे दर्शवतो.
  2. उत्तर-दक्षिण महामार्ग श्रीनगर व कन्याकुमारी या दोन शहरांना जोडला आहे.
  3. चेन्नई, विशाखापट्टणम, कोलकाता ही पूर्व किनाऱ्यावरील बंदरे आहेत.
  4. भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वांत दक्षिणेकडील बंदर कोची हे आहे.
  5. मुंबई हे महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बंदर आहे.
Concept: भारतातील वाहतूक
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×