Advertisement Remove all ads

खालील भारताच्या नकाशाचे वाचन करून त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 1. वाहतूक सेवांचे कोणकोणते प्रकार नकाशामध्ये दिसत आहेत? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Map
Short Note

खालील भारताच्या नकाशाचे वाचन करून त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

प्रश्न-

 1. वाहतूक सेवांचे कोणकोणते प्रकार नकाशामध्ये दिसत आहेत?
 2. कोणत्या भागात रस्ते मार्गांची घनता जास्त आहे?
 3. पूर्व किनाऱ्यावरील दोन बंदरांची नावे लिहा.
 4. श्रीनगर व कन्याकुमारी या दोन शहरांना जोडणारा महामार्ग कोणता?
 5. भारताच्या कोणत्या भागात वाहतूक मार्गाचे जाळे विरळ आहे?
 6. पूर्व-पश्चिम महामार्ग कोणत्या दोन शहरांना जोडतो?
Advertisement Remove all ads

Solution

 1. नकाशामध्ये भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग व प्रमुख बंदर हे वाहतूक सेवांचे प्रकार दिसत आहेत.
 2. उत्तर भागात रस्ते मार्गांची घनता जास्त आहे.
 3. विशाखापट्टणम, कोलकाता, चेन्नई ही पूर्व किनाऱ्यावरील बंदरे आहेत.
 4. उत्तर-दक्षिण महामार्ग श्रीनगर व कन्याकुमारी या दोन शहरांना जोडणारा महामार्ग आहे.
 5. उत्तर आणि ईशान्येकडील भागात वाहतूक मार्गाचे जाळे विरळ आहे.
 6. पूर्व-पश्चिम महामार्ग पोरबंदर आणि सिल्चर या दोन शहरांना जोडतो.
Concept: भारतमधील पर्यटन स्थळे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×