Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा. गहू, ज्वारीच्या राशीच राशी शेतात पडल्या आहेत. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा.

गहू, ज्वारीच्या राशीच राशी शेतात पडल्या आहेत.

Advertisement Remove all ads

Solution

गहू, शाळवाचं मोती
काळ्या रानात सांडलं.

Concept: पद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×