Advertisement Remove all ads

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 1. वरील आलेखाचे शीर्षक लिहा. 2. सर्वाधिक लोकसंख्या कोणत्या वयोगटात आहे? 3. 'य' अक्षावर दिलेल्या वयोगटातील वर्गांतर लिहा. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Graph
Short Note

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

ब्राझील - वय आणि लिंग मनोरा

प्रश्न-

 1. वरील आलेखाचे शीर्षक लिहा.
 2. सर्वाधिक लोकसंख्या कोणत्या वयोगटात आहे?
 3. 'य' अक्षावर दिलेल्या वयोगटातील वर्गांतर लिहा.
 4. ६० पेक्षा जास्त वयोगटात स्त्री, पुरुष यांपैकी कोणाचे प्रमाण अधिक आहे?
 5. ५५ ते ५९ या वयोगटात स्त्रियांचे प्रमाण किती टक्के आहे?
 6. कोणत्या वयोगटानंतर लोकसंख्येत घट होताना दिसते?
Advertisement Remove all ads

Solution

 1. 'ब्राझील - वय आणि लिंग मनोरा' हे या आलेखाचे शीर्षक आहे.
 2. सर्वाधिक लोकसंख्या ३० ते ३४ या वयोगटात आहे.
 3. 'य' अक्षावर दिलेल्या वयोगटातील वर्गांतर ५ वर्षे इतके आहे.
 4. ६० पेक्षा जास्त वयोगटात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे.
 5. ५० ते ५९ या वयोगटात स्त्रियांचे प्रमाण दोन टक्क्यांहून जास्त आहे.
 6. ३० ते ३४ या वयोगटानंतर लोकसंख्येत घट होताना दिसते.
Concept: लोकसंख्येची रचना
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×