Advertisement Remove all ads

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 1. १९६१ साली नागरीकरण किती टक्के झाले होते? 2. कोणत्या दशकात नागरीकरण सर्वाधिक होते? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

भारत - नागरीकरणाचा कल (१९६१-२०११)

प्रश्न-

 1. १९६१ साली नागरीकरण किती टक्के झाले होते?
 2. कोणत्या दशकात नागरीकरण सर्वाधिक होते?
 3. कोणत्या दशकात नागरीकरणाची वाढ अतिशय कमी होती?
 4. रेषालेखाचा कल पाहता भारतातील नागरीकरणाबाबत तुम्ही कोणता निष्कर्ष काढाल?
Advertisement Remove all ads

Solution

 1. १९६१ साली १८% नागरीकरण झाले होते.
 2. १९७१-१९८१ या दशकात नागरीकरण सर्वाधिक होते.
 3. १९६१-१९७१ या दशकात नागरीकरणाची वाढ अतिशय कमी होती.
 4. रेषालेखाचा कल पाहून भारतातील नागरीकरणाबाबत पुढील निष्कर्ष काढता येतात.
  i. १९६१ मध्ये, भारतातील नागरीकरण १८% होते. २०११ मध्ये यात ३१.२% पर्यंत वाढ झाली.
  ii. १९६१-१९७१ या दशकादरम्यान नागरीकरणाची वाढ अतिशय कमी होती.
  iii. १९७१-१९८१ या दशकात नागरीकरण सर्वाधिक झाले होते.
  iv. नागरीकरणाचे प्रमाण कमी असले तरी यात सकारात्मक वाढ होताना दिसून येत आहे.
Concept: भारत-नागरीकरण
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×