Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard
Advertisement Remove all ads

खाली दिलेल्या शब्दांतून नाम व विशेषणे ओळखून त्यांच्या योग्य जोड्या लावा. - Marathi [मराठी]

Short Note

खाली दिलेल्या शब्दांतून नाम व विशेषणे ओळखून त्यांच्या योग्य जोड्या लावा.

हिरवी, सावली, डोंगर, राने, निळे, दाट

 

नामे विशेषणे
   
Advertisement Remove all ads

Solution

नामे विशेषणे
राने हिरवी
सावली दाट
डोंगर निळे
Concept: व्याकरण (8th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी]
Chapter 2 मी चित्रकार कसा झालो!
खेळूया शब्दांशी | Q १. | Page 4
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×