Advertisement Remove all ads

केरळ राज्याची लोकसंख्येची घनता किती आहे? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

केरळ राज्याची लोकसंख्येची घनता किती आहे?

Advertisement Remove all ads

Solution

केरळ राज्याची लोकसंख्येची घनता प्रति चौकिमी ५०० पेक्षा जास्त व्यक्ती एवढी आहे.

Concept: भारताची लोकसंख्या
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×