Advertisement Remove all ads

कारणे लिहा. लेखकाच्या आई-वडिलांनी मन घट्ट करून मुलांचा निरोप घेतला, कारण__ - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Short Note

कारणे लिहा.

लेखकाच्या आई-वडिलांनी मन घट्ट करून मुलांचा निरोप घेतला, कारण__

Advertisement Remove all ads

Solution

लेखकाच्या आई-वडिलांनी मन घट्ट करून मुलांचा निरोप घेतला, कारण लेखकाच्या वडिलांची बदली झाली होती; पण आपल्या मुलाने चांगले शिकावे, मोठे ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे यासाठी लेखकाच्या आई-वडिलांनी त्यांना सोबत नेले नाही.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×