Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

का ते लिहा. वैष्णवीच्या रोजनिशीतील कोणते पान तुम्हांला सर्वांत जास्त आवडले? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

का ते लिहा.

वैष्णवीच्या रोजनिशीतील कोणते पान तुम्हांला सर्वांत जास्त आवडले?

Advertisement Remove all ads

Solution

वैष्णवीच्या रोजनिशीतील १६ नोव्हेंबरला लिहिलेले पान मला विशेष आवडले, कारण वैष्णवीने वाढदिवसाला इतर मुलांप्रमाणे केक आणि इतर गोष्टींचा हट्ट धरला नाही, तर तो दिवस तिने आई-बाबांसोबत आदिवासी समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील मुलांसोबत घालवणे पसंत केले. तिने त्या मुलांना खाऊचे वाटप केले. शिक्षणासाठी आई-वडिलांपासून दूर राहणाऱ्या त्या मुलांकडून वैष्णवीने शिकण्याची नवी उमेद घेतली.

Concept: गद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×