Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

का ते लिहा. श्यामने सांगितलेली हकिकत ऐकून आईला गहिवर आला. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

का ते लिहा.

श्यामने सांगितलेली हकिकत ऐकून आईला गहिवर आला.

Advertisement Remove all ads

Solution

वडिलांनी खाऊसाठी दिलेले आणे-दोन आणे साठवून श्यामने दोन-तीन महिन्यांत पैसे जमवले. त्यातूनच धाकट्या भावासाठी कोट शिवून आणला. ही सर्व हकिकत आईला समजताच तिला श्यामचे कौतुक वाटले. वयाने, पैशाने, शिक्षणाने जरी श्याम लहान असला, तरी त्याला उमगलेली परिस्थितीची समज मोठी होती. श्यामने खाऊ न घेता भावासाठी एक-एक आणा जमा केला. आपल्या मुलाचे बंधुप्रेम व मनाचे मोठेपण पाहून आईला गहिवरून आले.

Concept: गद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 7th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ७ वी]
Chapter 2 श्यामचे बंधुप्रेम
स्वाध्याय | Q ३. (ई) | Page 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×