Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

‘होळी’च्या सणाची तयारी तुम्ही कशी कराल ते लिहा. - Marathi [मराठी]

Answer in Brief

‘होळी’च्या सणाची तयारी तुम्ही कशी कराल ते लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

होळीच्या सणाला पुरणपोळी बनवण्यासाठी मी आईला मदत करेन. पुरणाचे गोळे तयार करणे, वेलची सोलून देणे अशी बारीकसारीक कामे मी करेन. शिवाय, आमच्या इमारतीत लहानशी होळी पेटवली जाते. लोक स्वत: जवळचे जुने आणि टाकाऊ लाकडी सामान, करवंट्या वगैरे जाळण्यासाठी देतात, ते गोळा करण्याचे काम करेन. सगळ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना होळीसाठी बोलावून आणेन. वृक्ष तोडण्यापेक्षा वृक्षांचे संवर्धन व्हावे यासाठी मोठ्या माणसांच्या मदतीने 'झाडे लावा, झाडे जगवा' हा उपक्रम राबवून त्यात सर्व लोक सहभागी होतील, यासाठी मदत करेन. निसर्गातून मिळणारी प्रत्येक वस्तू काटकसरीने वापरण्याचा संकल्प करेन व इतरांनाही तसे करण्यासाठी तयार करेन. पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देणाऱ्या पथनाट्यांत सहभागी होईन.

Concept: पद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×