Advertisement Remove all ads

हाडांमध्ये असणारे प्रथिन म्हणजे ___________ होय. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

हाडांमध्ये असणारे प्रथिन म्हणजे ___________ होय.

Options

  • मायोसिन

  • मेलेनीन

  • हिमोग्लोबिन

  • ऑस्सीन

Advertisement Remove all ads

Solution

हाडांमध्ये असणारे प्रथिन म्हणजे ऑस्सीन होय.

Concept: विविध अन्नघटकांपासून मिळणारी ऊर्जा (Energy from different food components)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 1
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×