घरच्या जेवणाची आठवण येते, मग एकदा आम्हांला अवश्य भेट द्या. ’रूपराव शिंदे खानावळ“ एकदा अवश्य भेट द्या. तुमच्या मनासारखे घरगुती जेवण. घरच्यासारखी चव - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

पुढे दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक स्वरूपात पुनर्लेखन करा.

घरच्या जेवणाची आठवण येते,

मग एकदा आम्हांला अवश्य भेट द्या.

“रूपराव शिंदे खानावळ”

एकदा अवश्य भेट द्या.

तुमच्या मनासारखे घरगुती जेवण.

घरच्यासारखी चव.

गरमागरम जेवण मिळण्याचे एकमेव ठिकाण.

स्वच्छतेची हमी

स्वच्छतेसाठी सर्व उपाययोजना.

वाजवी दरात जेवण.

माहेवारीची सोय.

वेळ

सकाळी- ११ ते २ वाजेपर्यंत.

सायंकाळी- ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत.

 

स्थळ

श्री. रूपराव शिंदे

यांच्या राहत्या घरी आठवडी बाजार,

तिवसा घाट.

Advertisement Remove all ads

Solution

घरच्या जेवणाची आठवण येते,

मग एकदा आम्हांला अवश्य भेट द्या.

गरमागरम जेवण मिळण्याचे एकमेव ठिकाण

रूपराव शिंदे खानावळ

 

वाजवी दरात जेवण

आमची वैशिष्ट्ये 

  • घरच्यासारखी चव
  • स्वच्छतेची हमी 
  • स्वच्छतेसाठी सर्व उपाययोजना 
  • तुमच्या मनासारखे घरगुती जेवण
माहेवारीची सोय

वेळ: सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत.           

      सायंकाळी ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत.

स्थळ: श्री. रूपराव शिंदे यांच्या राहत्या घरी, आठवडी बाजार, तिवसा घाट.

Concept: जाहिरात लेखन
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Maharashtra State Board 2021 [मराठी इयत्ता १० वी]
Chapter 20.3 उपयोजित लेखन
जाहिरात लेखन | Q आ. ई.
SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021
Chapter 16.3 उपयोजित लेखन
जाहिरात लेखन | Q आ. ई.
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×