गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. साधा सूक्ष्मदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शक, दूरदर्शक, प्रिझम. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

Options

  • साधा सूक्ष्मदर्शक 

  • संयुक्त सूक्ष्मदर्शक

  • दूरदर्शक 

  • प्रिझम

Advertisement Remove all ads

Solution

प्रिझम

स्पष्टीकरण-

प्रिझम प्रकाशाचे अपस्करण घडवून आणते, तर इतर सर्व प्रकाशीय उपकरणे असून वस्तूंची प्रतिमा तयार करतात.

Concept: बहिर्गोल भिंगांचे उपयोग (Use of convex lenses)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 2
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×