गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. डोळ्यांचे भिंग, दृष्टिपटल, अनुमस्तिष्क, पारपटल. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

Options

  • डोळ्यांचे भिंग 

  • दृष्टिपटल

  • अनुमस्तिष्क

  • पारपटल

Advertisement Remove all ads

Solution

अनुमस्तिष्क

स्पष्टीकरण-

अनुमस्तिष्क हा मेंदूचा भाग आहे, तर इतर सर्व डोळ्यांचे भाग आहेत.

Concept: दृष्टिदोष व त्‍यावरील उपाय (Defects of vision and their corrections) - दूरदृष्टिता (Farsightedness/Hypermetropia)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 7: भिंगे व त्यांचे उपयोग - गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 3
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×