Advertisement Remove all ads

फरक स्पष्ट करा. भारतातील पर्यटन व ब्रझील पर्यटन - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Distinguish Between

फरक स्पष्ट करा.

भारतातील पर्यटन व ब्राझील पर्यटन

Advertisement Remove all ads

Solution

  भारतातील पर्यटन ब्राझील पर्यटन
1. पर्यटकांची आकर्षणे परदेशी पर्यटक भारतात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, व्यवसाय इत्यादी निमित्ताने येत असतात. आकर्षक व स्वच्छ सागरी किनारे, पांढऱ्या वाळूच्या पुळणी, निसर्गरम्य बेटे, ॲमेझॉन खोऱ्यातील घनदाट अरण्ये, विविध प्रकारचे प्राणी व पक्षी, तसेच विविध उद्याने यांमुळे ब्राझीलकडे आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित होतात.
2. पर्यटन व्यवसायात गुंतलेली लोकसंख्या भारतात साधारणत: ९% पेक्षा अधिक लोकसंख्या या व्यवसायात गुंतलेली आहे; जिचे प्रमाण ब्राझीलच्या तुलनेत अधिक आहे. ब्राझीलमध्ये भारताच्या तुलनेत कमी लोकसंख्या (साधारणत: ७% किंवा त्यापेक्षा थोडी अधिक) या व्यवसायात गुंतलेली आहे.
3. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील योगदान भारतातील पर्यटन व्यवसायाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील योगदान ब्राझीलच्या तुलनेत कमी (जवळपास ८%) आहे. ब्राझीलमधील पर्यटन व्यवसायाचे योगदान ९% पेक्षा अधिक आहे.
4. पर्यटनाची स्थळे मुंबई, गुवाहाटी, जयपूर, आग्रा इत्यादी शहरे पर्यटकांना आकर्षित करतात. याशिवाय, ब्राझीलिया हे राजधानीचे नवीन शहर, रिओ दी जनेरिओ व सावो पावलो यांसारखी शहरे पर्यटकांना आकर्षित करतात.
Concept: भारतमधील पर्यटन स्थळे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
फरक स्पष्ट करा. | Q 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×