Advertisement Remove all ads

फरक स्पष्ट करा. भारत उद्योग व ब्रझील उद्योग - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Distinguish Between

फरक स्पष्ट करा.

भारत उद्योग व ब्रझील उद्योग

Advertisement Remove all ads

Solution

  भारत उद्योग ब्रझील उद्योग
1. शेती शेती हा भारतातील प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतातील शेती ही मुख्यत्वे निर्वाह प्रकारची शेती आहे. ब्रझीलची उच्चभूमी व किनारी प्रदेशांत शेती हा व्यवसाय केला जातो.
2. खाणकाम भारतातील छोटा नागपूर पठारावर खाणकाम व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. हा भाग खनिज संपत्तीने समृद्ध असल्यामुळे तिथे राहणाऱ्या लोकांचा खाणकाम हा प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतात कोळसा, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू तसेच संगमरवर आणि दगडांच्या खाणी आहेत. ब्रझीलच्या पश्चिम भागात खाणकाम व्यवसायाच्या विकासावर मर्यादा आल्या आहेत. याउलट, खनिजांची उपलब्धता व देशातील वाढत्या मागणीमुळे उच्चभूमी प्रदेशातील खाणकाम व्यवसाय विकसित झाला आहे. ब्रझील हा देश लोहखनिज, मँग्नीज, निकेल, तांबे, बॉक्साईट इत्यादी खनिजसंपत्तीने संपन्न आहे.
3. मासेमारी भारतात मासेमारीच्या एकूण वार्षिक उत्पादनापैकी सागरी मासेमारीचा वाटा जवळपास ४० ज्ञ् आहे; तर ६० ज्ञ् वार्षिक उत्पादन गोड्या पाण्यातील मासेमारीतून मिळते. ब्रझीलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सागरी मासेमारी केली जाते. ब्रझीलमध्ये अनेक नद्या असूनही गोड्या पाण्यातील मासेमारी विकसित झालेली नाही.
4. उद्योग भारतात कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि ऊर्जा साधने इत्यादी घटकांमुळे उद्योगांचे असमान वितरण झालेले आहे. ज्या उद्योगांचे कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी असते असे उद्योग देशात अनेक भागांत विखुरलेले आहेत. प्रामुख्याने मोठ्या शहरांतून या उद्योगांचे केंद्रीकरण झालेले आढळते. ब्राझीलमध्ये मोठ्या उद्योगांचे केंद्रीकरण दक्षिण व आग्नेय भागात झाले आहे; तर ईशान्य व पश्चिमेकडील प्रदेश कमी विकसित आहेत. या प्रदेशात गुंतवणूक करण्यास सरकार प्रोत्साहित करत आहे.
Concept: ब्राझीलमधील उद्योग
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय
फरक स्पष्ट करा. | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×