Advertisement Remove all ads

फलप्रक्रिया उद्योगाचे मानवी जीवनातील महत्त्व विषद करा. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

फलप्रक्रिया उद्योगाचे मानवी जीवनातील महत्त्व विषद करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. फळे नाशवंत असतात. त्यांचा वापर वेळेत केला नाही तर ती खराब होतात. यासाठी त्यांची साठवणूक आणि दीर्घकालीन वापर करण्यासाठी त्यांच्यावर प्रक्रिया करावी लागते.
  2. वर्षभर वापरण्यासाठी वाळवणे, खारवणे, साखर घालणे, आटवणे, हवाबंद करणे अशा विविध प्रक्रिया वापरल्या जातात. शीतगृह वापरून देखील फळे टिकवली जातात. जॅम, जेली, सॉस, मुरांबे, छंद, लोणी, सरबते अशा फळ प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांना खूप मागणी असते.
  3. अशा प्रक्रिया केलेल्या फळांचा वापर तर करतातच पण त्यापासून आर्थिक लाभ देखील होतो.
  4. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय फळांना खूप मागणी असते. त्यामुळे आपल्याला परकीय चलन मिळू शकते. हापूस आंबा या फळाला असलेली मागणी पूर्ण केल्यावर स्थानिक बागायतदारांना खूप आर्थिक लाभ होतो.
  5. शिवाय जीवनसत्त्वयुक्त फळे आणि फळांपासून बनवलेल्या उत्पादनांमुळे शारीरिक स्वास्थ्य वाढते.
  6. अशा रितीने फलप्रक्रिया उदयोगाचे मानवी जीवनातील महत्त्व आहे.
Concept: कृषी विकासातील महत्त्वाचे टप्पे - फळप्रक्रिया उद्योग
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
स्वाध्याय | Q 5. ई. | Page 100
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×