Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th
Advertisement Remove all ads

‘दवांत आलिस भल्या पहाटीं’ या कवितेचे रसग्रहण करा. - Marathi

Short Note

तुलना करा.

'पुस्तकरूपी' मित्र

'मानवी' मित्र

   
   
   
   
Advertisement Remove all ads

Solution

'पुस्तकरूपी' मित्र

'मानवी' मित्र

पुस्तक आयुष्यभर सोबत करतात.

जवळचे मित्र दुरावतात.

पुस्तक नेहमी सुगंधाप्रमाणे मनात दरवळत राहतात.

ज्यांच्यावर प्रेम केले ते वैरी बनतात

पुस्तके कधीही विश्वासघात करीत नाहीत.

माणसे काही वेळा विश्वास घात करतात.

पुस्तके स्वत:जवळचे सर्व भांडार मुक्तपणे बहाल करतात.

माणसे उदार नसतात.

Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board
Chapter 1.03 अशी पुस्तकं
कृती | Q (१) (अ) | Page 14
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×