Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

दवाखान्याच्या ठिकाणी लावलेल्या पाट्या वाचा. त्या पाट्यांमध्ये आपल्याला सूचना दिलेल्या असतात. या सूचनांव्यतिरिक्त आणखी काही सूचनांच्या पाट्या तुम्ही तयार करा. - Marathi [मराठी]

Chart

दवाखान्याच्या ठिकाणी लावलेल्या पाट्या वाचा. त्या पाट्यांमध्ये आपल्याला सूचना दिलेल्या असतात. या सूचनांव्यतिरिक्त आणखी काही सूचनांच्या पाट्या तुम्ही तयार करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

दवाखाना-

  • येथे चौकशी करा.
  • अनामत रक्कम येथे भरावी.
  • अतिदक्षता विभागात परवानगीशिवाय प्रवेश करू नये.
  • बाहेरील अन्नपदार्थ आणण्यास परवानगी नाही.
Concept: लेखन (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत
स्वाध्याय | Q ११. (१) | Page 48
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×