डोळ्यांतील स्नायू शिथिल असताना निरोगी डोळ्यांकरता डोळ्यांच्या भिंगाचे नाभीय अंतर सुमारे _____ एवढे असते. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement
Advertisement
Advertisement
MCQ
Fill in the Blanks

डोळ्यांतील स्नायू शिथिल असताना निरोगी डोळ्यांकरता डोळ्यांच्या भिंगाचे नाभीय अंतर सुमारे _____ एवढे असते.

Options

  • 2 cm

  • 2.5 cm

  • 25 cm

  • 5 cm

Advertisement

Solution

डोळ्यांतील स्नायू शिथिल असताना निरोगी डोळ्यांकरता डोळ्यांच्या भिंगाचे नाभीय अंतर सुमारे 2 cm एवढे असते.

Concept: मानवी डोळा व त्यातील भिंगाचे कार्य (Human eye and working of its lens)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 7: भिंगे व त्यांचे उपयोग - खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 9
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×