Advertisement Remove all ads

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा व त्यांचे स्पष्टीकरण लिहा. रासायनिकदृष्ट्या व्हिनेगर म्हणजे ______ होय. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा व त्यांचे स्पष्टीकरण लिहा.

रासायनिकदृष्ट्या व्हिनेगर म्हणजे ______ होय.

Options

  • ग्लुकॉनिक आम्ल

  • क्लथन

  • अमिनो आम्ल 

  • 4% ॲसेटिक आम्‍ल (CH3COOH)

  • क्लॉस्ट्रीडीअम 

  • लॅक्टोबॅसिलाय

Advertisement Remove all ads

Solution

रासायनिकदृष्ट्या व्हिनेगर म्हणजे 4% ॲसेटिक आम्‍ल (CH3COOH) होय.

स्पष्टीकरण: 

रासायनिकदृष्ट्या व्हिनेगर हे 4% ॲसेटिक आम्ल (CH3COOH) असते. पदार्थांचे परिरक्षक म्हणून याचा वापर करताना त्याला व्हिनेगर असे म्हटले जाते.

Concept: व्हिनेगर उत्‍पादन (Vinegar)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×