Advertisement Remove all ads

डायरी लिहिणे हा छंद प्रत्येकाने जोपासावा, याविषयी तुमचे मत लिहा. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

डायरी लिहिणे हा छंद प्रत्येकाने जोपासावा, याविषयी तुमचे मत लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

डायरी म्हणजे आपल्या आयुष्यातील घटना-प्रसंगाचे जणू कोलाजच. प्रत्येक दिवशी घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना, आठवणी शब्दांत कैद करून डायरीच्या रूपाने नेहमी सोबत ठेवता येतात. या रोज लिहिलेल्या डायरीमुळे आयुष्याकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन लाभतो. आपल्या भाव-भावना, आपले विचार, रोजच्या घटना या डायरीमध्ये आपण लिहित असतो. आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त झाल्यामुळे शांत वाटते. शिवाय, घटना घडून गेल्यानंतर त्याविषयी शांतपणे लिहिताना आपण अधिक सारासार विचार करू शकतो. त्यामुळे, स्वत:मध्ये सुधारणा करता येते. शिवाय, लेखनाची सवय लागून त्यातही सुधारणा होते, म्हणूनच छंद म्हणून या गोष्टीची जोपासना प्रत्येकानेच करावी असे मला वाटते.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×